Hóa chất lau kính tẩy sạch các vết bẩn bề mặt gương kính

,

Hóa chất lau kính tẩy sạch các vết bẩn, bám bụi trên các bề mặt gương kính, làm cho bề mặt sáng bóng, chông bám bụi

 Hóa chất lau kính tẩy sạch các vết bẩn, bám bụi trên các bề mặt gương kính, làm cho bề mặt sáng bóng, chông bám bụi

 Thông tin sản phẩm Hóa chất lau kính:

- Can 5L

- Dễ dàng tẩy sạch các vết bẩn, bám bụi trên các bề mặt gương kính, làm cho bề 
mặt sáng bóng, chông bám bụi.

Cách dùng Hóa chất lau kính:

- Sử dụng trực tiếp hoặc pha loãng theo tỷ lệ 1/3